Codice Anno Categoria CostruttoreModelloControllo  
0018 rebuilt Torni
Torni a CN
CeloriaFF-460Siemens 840D
0150 1997 Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGM 16-ACcamme / cams / Kurven
0168 2020 (rebuilt) Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGM 16-AC Hirthcamme / cams / Kurven
0198 1999 Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGM 35-8 AC
0224 2015 Torni
Torni plurimandrini a camme
Schütte GWMHycam S18-6Fanuc 31i
0201 - AI 1995 Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGM 16camme / Kurven / cams
0222 - AI 1998 Torni
Torni plurimandrini a camme
Mori-Say 6/20 AC
0219 - CI 2004 / IB 2008 Torni
Torni plurimandrini a CN
IndexMS 18CINDEX C200 mit Doppel-NCU
0194 - CO 12/2013 Torni
Torni a fantina mobile
TraubTNL 32-7TX8i-s
0152 - EC 2007 Torni
Torni a CN
GildemeisterSprint 65 3TSiemens 840D
0164 - ES 2002 Torni
Torni plurimandrini a camme
IndexMS 25ECamme / Kurven / cams
0192 - MH 2008 / IB 2011 Torni
Torni plurimandrini a CN
TornosMultiAlpha 6x32PNC-DECO FANUC 30i-TB
0067 - MI 2016 Torni
Tornio autoapprendimento
FracomFA350x2000FAGOR 8055TC
0117 - NH 2012 (1989) Torni
Torni plurimandrini a camme
SchuetteAF32
0134 - OI Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGS 20Camme / Kurven / cams
0180 - RI 1999 Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGM 16-AC Hirthcamme / cams / Kurven
0111 - RR 2009 Torni
Torni plurimandrini a camme
MORI-SAYTM 626ACSiemens S7
0022 - SI 2021 (rebuilt) Torni
Torni plurimandrini a camme
GildemeisterGM 20camme / cams / Kurven
0125 - SI 2014 Torni
Torni plurimandrini a CN
GildemeisterGMC 20 ONESiemens 840D
0223 - SI 2003 Torni
Torni a CN
GildemeisterSprint 32 linearFanuc 160i-B
0177 - XX 2020 (Messemaschine) Torni
Torni a fantina mobile
CeloriaFM 742Siemens 840D SL